BIP
ZZWT w Bydgoszczy
Strona główna

 

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Inspektoratowi Systemów Informacyjnych.

Zespół rozpoczął funkcjonowanie 1 kwietnia 2011 r. zgodnie z Decyzją Nr 101/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.11.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach łączności i informatyki przejmując tradycje następujących organów wykonawczych informatyki:

  • Stacji Maszyn Licząco-Analitycznych (1966-1968);
  • Ośrodka Przetwarzania Informacji Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1968-1975);
  • Zespołu Informatyki  Pomorskiego Okręgu Wojskowego (1975-2007);
  • Zespołu Wdrożeniowego Nr 2 (2007-2011)

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych