BIP
ZZWT w Bydgoszczy
Strona główna

 

 

Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki z dniem 31.12.2017 roku Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym
w Bydgoszczy został rozformowany.

Następcą prawnym ZZWT w Bydgoszczy zostało Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz bezpośrednio podporządkowane Szefowi Inspektoratu Informatyki.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych