BIP
ZZWT w Bydgoszczy
Aktualności
Wyznaczenie na wyższe stanowisko służbowe.
17.06.2016
Wyznaczenia

    W dniu 16.06.2016r odbyło się uroczyste pożegnanie mjr Piotra FABIJAŃCZUKA w związku z zakończeniem służby w Zespole Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy. Mjr Piotr FABIJAŃCZUK został wyznaczony Rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej na wyższe stanowisko służbowe w Zespole Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie.  Zbiórkę rozpoczął meldunek ppłk Romualda THADDEYA o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przyjęty przez Komendanta ZZWT w Bydgoszczy ppłk Andrzeja MALINOWSKIEGO. Następnie kpt. Dariusz HARASIEMIONEK odczytał rozkaz personalny Dyrektora Departamentu Kadr MON oraz rozkaz specjalny Komendanta ZZWT w Bydgoszczy. Po odczytaniu rozkazów Komendant omówił przebieg służby mjr Piotra FABJAŃCZUKA w organach wykonawczych informatyki w Siłach Zbrojnych. Na zakończenie w imieniu swoim, kadry i pracowników wojska złożył serdeczne żołnierskie podziękowania podkreślając zasługi wykazane w trakcie służby na rzecz ZZWT w Bydgoszczy. Podziękowania za wieloletnią wspólną służbę i pracę złożył również mjr Piotr FABJAŃCZUK. Na zakończenie uroczystości Komendant Zespołu zaprosił wszystkich do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych